SOST -System Obsługi Środków Trwałych Powiększ do pełnego rozmiaru

SOST -System Obsługi Środków Trwałych

Ewidencja, amortyzacja, umorzenia, przeceny, tworzenie zestawień dla posiadanych Środków Trwałych.

Więcej szczegółów

0010000

Stan: Dostępny

Tylko online

369,00 zł

11 Inne produkty w tej samej kategorii:

Poprzednie
Następne

SOST to  program  automatyzujący gospodarkę  Środkami  Trwałymi  w  zakresie  ich ewidencji, umorzeń,  tworzenia zestawień  itd. obejmuje:

 • jednolity interfejs graficzny, pozwala na bardzo szybkie przystosowanie się do pracy z programem.
 • rozbudowany system podpowiedzi.
 • personalizacja ekranu.
 • prowadzenie  ewidencji  Środków  Trwałych (ST).
 • prowadzenie obcych Środków Trwałych (w użyciu w danej jednostce, lecz właścicielem jest inna jednostka lub podmiot gospodarczy).
 • ewidencje: WYPOSAŻENIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ... itd.
 • poza standardowymi dokumentami także: PT, PK, Przeniesienie.
 • rozbudowany opis cech, charakterystyki.
 • definiowalne wartości pól umożliwiające bardzo szybkie wprowadzanie danych.
 • możliwość współdzielenia danych definiowalnych z Pozostałymi Środkami Trwałymi (i vice versa), co znacznie ogranicza czas wprowadzania i ujednolica kategorie.
 • rozdział Środków Trwałych (ST) z podziałem na zakłady/wydziały/grupy/miejsca eksploatacji.
 • przeszacowania  środków trwałych (+/-).
 • obliczanie  umorzeń  i  amortyzacji.
 • inwentaryzację  środków  trwałych.
 • tworzenie  zestawów  środków  -  zawierających  dane  na  temat  kilku  środków  trwałych.
 • obsługę czytników kodów kreskowych i drukarki etykiet.
 • inwentaryzacje przy użyciu czytnika kodów kreskowych ze szczegółowym raportem opisującym wczytane pozycje. 
 • historia zmian wprowadzanych w poszczególne pozycje
 • zintegrowana pomoc
 • automatyczne kopie bazy danych (serwer/pendrive itp.)
 • automatyczne powiadamianie o aktualizacjach.
 

SOST pozwala na robienie następujących  wydruków:

 • miesięczna  i  roczna  tabela  zmian  stanu  środków  trwałych  w  różnych  układach:  w  wyniku  przeceny,  likwidacji,  sprzedaży,  zakupu,  inwestycji,  darowizny.
 • księga  inwentarzowa.
 • tabela  umorzeń  i  amortyzacji .
 • miesięczne  zestawienia  umorzeń  i  amortyzacji.
 • zestawienia  przeszacowań.
 • tabela  zestawów  wraz  z  ich  charakterystyką.
 • zestawienia księgowe z podziałem na grupy.
 • automatyczne tworzenie "wywieszek" w połączeniu z programem POZST, czyli zestawienia POZST i ST z podziałem na pomieszczenia.
 • arkusze spisowe do inwentaryzacji: ręcznej (do wypełnienia), wypełnionej przez komputer dla sprawdzenia stanów. Arkusze są automatycznie porównywane ze stanami komputerowymi i generowane są raporty różnic i niezgodności.
 • podsumowania są prezentowane w formie: wynikowej, skróconej, pełnej.

 

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:601 57 80 24

Skontaktuj się z naszą infolinią