"Medotronic"  jest firmą specjalizującą się w Kompleksowej Komputeryzacji Przedsiębiorstw  - istniejemy na rynku od 1987 roku.

Nasz aktualna oferta, to pakiet oprogramowania który pracuje w systemie WINDOWS z bazą danych MS-SQL jako niezależne aplikacje instalowane na poszczególnych komputerach (w przypadku gdy chcemy aby użytkownicy pracowali niezależnie), lub w technologii klient-serwer w której wszyscy użytkownicy pracują na wspólnej bazie danych (w przypadku gdy chcemy aby wszyscy pracowali na tym samym zakresie danych). Możliwa jest też opcja mieszana, gdzie wybrane zakresy są wydzielone a inne wspólne. Umożliwia to prowadzenie np. odrębnych magazynów dla oddziału i magazynu lokalnego na tym samym komputerze z zainstalowaną tylko pojedynczą licencją. 

Posiadamy także w swojej ofercie oprogramowanie działające w oparciu o system Unix (SCO) i bazę danych Informix (4GL).

Jak zaznaczyliśmy zajmujemy się Kompleksową Komputeryzacją a więc zapewniamy też:

 • Pełną opiekę nad zainstalowanym oprogramowaniem,
 • Wszelkie zmiany i przystosowania oprogramowania do specyfiki działania naszego Klienta.
 • Gwarantowane zmiany oprogramowania nadążające za zmieniającymi się przepisami prawnymi.
 • Projekt i konfiguracja sieci komputerowych.
 • Konfiguracja Serwerów (RAID itp.), Firewall-i, Router-ów ...
 • Nadzór nad systemami operacyjnymi (administracja).
             ........ wszelkie inne prace programowe

ZESTAW OPROGRAMOWANIA zawiera następujące moduły:  

 • SFK                         - księgowość i finanse.
 • SOST                      - środki trwałe.
 • POZST                     - pozostałe środki trwałe.
 • SOGM                      - gospodarka magazynowa.
 • SFAK                       - fakturowanie zakupu i sprzedaży.
 • SKD+SPL                 - płace i kadry.
 • SOK                         - obsługa kasy.

ORAZ SYSTEMY SPECJALISTYCZNE:

 • SOOSW          - specjalistyczny system dla Punktu Odbioru Surowców Wtórnych.
 • SRDBC           - specjalistyczny system dla CUKROWNI - system rozliczeń dostaw buraków cukrowych.

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:601 57 80 24

Skontaktuj się z naszą infolinią