ZASADY DOSTAWY OPROGRAMOWANIA I USŁUG

  1. Oprogramowanie produkcji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MEDOTRONIC Sp. z o.o. dostarczane jest jedynie w formie elektronicznej jako pojedynczy plik instalacyjny lub zestaw plików, do pobrania z serwerów dostępnych dla klienta końcowego.
  2. Licencje dostarczane są także w formie elektronicznej umożliwiającej wgranie ich do zainstalowanego oprogramowania. Licencje komercyjne dostarczane są po uiszczeniu opłaty za dany produkt. W przypadku posiadania licencji testowych, licencje komercyjne zastępują licencje testowe bez utraty danych wprowadzonych w okresie testowania. Na życzenie dane wprowadzone w okresie testowania produktu są bezpłatnie kasowane. 
  3. Po zakupie dowolnego produktu klient dostaje pełne bezpłatne wsparcie przy jego instalacji i eksploatacji przez okres 90 dni od daty zakupu. W tym okresie może także bezpłatnie aktualizować zakupiony produkt. Po tym okresie oferowane jest dalsze wielowariantowe płatne wsparcie (aktualizacyjne/modyfikacyjne/zabezpieczenia danych klienta na serwerach).
  4. Dokumentacja oprogramowania występuje także  w wersji elektronicznej, dostępna jest do pobrania po zakupie produktu. Na życzenie może zostać udostępniona dla testów.
  5. Usługi serwisowe polegające na administracji są realizowane poprzez dostępy zdalne do komputerów podlegających opiece. Preferowany sposób obsługi to VPN zapewniający bezpieczne i izolowane połączenie pomiędzy Firmą MEDOTRONIC a klientem końcowym. Firma MEDOTRONIC posiada niezbędne zasoby do realizacji takich połączeń. Gdy klient życzy sobie połączeń VPN, sprzęt lub oprogramowanie od strony klienta końcowego musi zostać zapewniony przez tegoż klienta. Firma MEDOTRONIC realizuje bezpłatnie usługę konfiguracji takiego połączenia lub udziela pomocy/rady przy takiej konfiguracji.
  6. W przypadku konieczności fizycznej obecności pracownika Firmy MEDOTRONIC na miejscu instalacji/świadczenia usługi, pobierana jest dodatkowa opłata zależna od czasu/zakresu/miejsca wykonywania tych czynności. Wysokość tej opłaty  jest ustalana pomiędzy stronami przed wykonaniem usługi.

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:601 57 80 24

Skontaktuj się z naszą infolinią