WARUNKI DOSTAWY I GWARANCJI NA PROGRAMY KOMPUTEROWE PRODUKCJI FIRMY MEDOTRONIC

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDOTRONIC Sp z o.o dokłada wszelkich starań aby produkowane oprogramowanie spełniało potrzeby klienta końcowego. 
 2. Po zakupie dowolnego produktu klient dostaje pełne bezpłatne wsparcie przy jego instalacji i eksploatacji przez okres 90 dni od daty zakupu. W tym okresie może także bezpłatnie aktualizować zakupiony produkt. Po tym okresie oferowane jest dalsze wielowariantowe płatne wsparcie (aktualizacyjne/modyfikacyjne/zabezpieczenia danych klienta na serwerach).
 3. W przypadku wystąpienia błędów uniemożliwiających eksploatację oprogramowania a nie wynikających z przyczyn zewnętrznych (system operacyjny, sprzęt itp.), Firma Medotronic zobowiązuje się do ich usunięcia w jak najkrótszym czasie.
 4. Oprogramowanie produkowana przez Medotronic Sp z o.o. jest udostępniane klientom końcowym, gdy mają takie życzenie, na 30-to dniowy okres próbny. 
 5. Dostarczane oprogramowanie jest w pełni funkcjonalne i pozwala na sprawdzenie przydatności modułu/modułów dla potrzeb klienta końcowego. W testowanym produkcie wprowadzona jest jedynie nazwa właściciela, wskazująca na brak posiadania licencji komercyjnej. W przypadku zakupu produktu po zmianie licencji wszystkie dane testowe zostają zachowane i klient może kontynuować pracę. Na życzenie dane testowe są bezpłatnie kasowane. 
 6. W czasie tych testów testujący ma prawo do bezpłatnych, telefonicznych i mail-owych konsultacji w zakresie wykorzystywania oprogramowania i porad w zakresie jak najbardziej optymalnej pracy przy jego użyciu.
 7. W czasie trwania okresu testu, testujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Licencji. 
 8. W trakcie okresu testowania lub po jego zakończeniu, klient może podjąć decyzję o zakończeniu okresu testowego i zakupić licencjonowane wersji oprogramowania, lub je odinstalować rezygnując tym samym z zakupu.
 9. W zależności od wersji zakupionego produktu klient otrzymuje:
  • Wersja podstawowa -klient kupuje najbardziej aktualną wersje oprogramowania. Do tego pakietu można zakupić pakiet SERWER umożliwiający składowanie danych na serwerach Firmy MEDOTRONIC.

 

  • Wersja aktualizacyjna -klient kupuje najbardziej aktualną wersję oprogramowania i pakiet jego aktualizacji do nowych wersji w ramach czasu trwania pakietu aktualizacyjnego. Do tego pakietu można zakupić pakiet SERWER umożliwiający składowanie danych na serwerach Firmy MEDOTRONIC.

 

  • Wersja modyfikacyjna - klient kupuje najbardziej aktualną wersję oprogramowania i pakiet jego aktualizacji do nowych wersji  wraz z pakietem umożliwiającym bezpłatne zlecenie drobnych modyfikacji oprogramowania dla zaspokojenia specyficznych potrzeb klienta (zmiany i dodawanie raportów, zmiany w dokumentach, optymalizacja funkcjonalności i dodawanie nowych funkcji w zakupionym oprogramowaniu). Czas trwania tego okresu określa czas trwania pakietu aktualizacyjnego. Zmiany będą wykonywane na podstawie ustaleń pomiędzy stronami. Do tego pakietu można zakupić pakiet SERWER umożliwiający składowanie danych na serwerach Firmy MEDOTRONIC.

 

  • Wersja z pełną obsługą - jest to wersja modyfikacyjna + pakiet SERWER czyli wydzielony obszar na serwerze Firmy MEDOTRONIC do przechowywania kopi baz danych i wymiany danych. W tej wersji istnieje pełne zabezpieczenie danych klienta, w przypadku awarii komputera z zainstalowanym oprogramowaniem, możliwa jest pełne odtworzenie stanu z ostatniej kopi bezpieczeństwa. W tej wersji usługa odtwarzania programów i danych jest bezpłatna (gdy odbywa się przy pomocy zdalnego dostępu do komputera klienta). W przypadku konieczności przyjazdu opłata dotyczy tylko kosztów delegacji. W opcji tej wykonywane są bezpłatnie modyfikacje niepoprawne wprowadzonych danych i inne operacje związane z obsługą danych.

 


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:601 57 80 24

Skontaktuj się z naszą infolinią